Håndball – Norges paradegren

handballHåndball er utvilsomt den lagsporten Norge har gjort det best i de siste tiårene, og da særlig gjennom de mange triumfene til damelandslaget. Det rettferdiggjør at håndball gjerne kan kalles Norges paradegren, særlig innenfor lagsport og sommeridrett.

Håndball spilles på en bane som er større enn den som brukes i basketball, men betydelig mindre enn den som brukes i fotball. Vanligvis er størrelsen 40 meter lengde og 20 meter bredde. Målet i håndball er, som de fleste vet, å få flest antall mål i løpet av kampens to omganger. Foran målet ligger målfeltet, som er avgrenset av en halvsirkel seks meter i radius. Ni meter ute ligger en stiplet halvsirkel, gjerne kalt tremeteren fordi den ligger tre meter utenfor målfeltet.

Bare keeperen kan spille inne i målfeltet, med mindre en spiller har tatt en ball i lufta eller har den med seg utenfra og fortsatt er i lufta. Å stoppe en angripende spiller innenfor målfeltet er ikke lov, og kan føre til straffekast til laget som er i angrep. På den annen side kan også det angripende lag få frikast i mot seg dersom en spiller tråkker innenfor målfeltet, eller tråkker på streken.

I håndball er treskrittsregelen viktig. Man kan bare gå tre skritt med ballen uten å droppe den eller sentre til en annen spiller. Hvis man går mer enn tre skritt, blir det dømt frikast til det andre laget. Det er bare ett unntak for denne regelen, nemlig for keeperen dersom hun befinner seg innenfor målfeltet. Hvis hun er utenfor feltet gjelder likevel treskrittsregelen. Det er ikke lov å ha ballen i fast grep, stusse den, og så ta den i fast grep igjen. Da skal det også dømmes frikast.

Håndball er en spennende og fartsfylt sport med mange mål. I de fleste kamper for voksne blir det scoret rundt 50 mål.