Skisportens vugge

cradle-of-skiingSom innbygger i Norge kan man ikke unngå å få med seg at nordmenn flest ser skigåing, og skihistorie generelt som en viktig del av norsk kultur og historie. Ofte slår nordmenn seg på brystet og hevder at «nordmenn er født med ski på bena», og tilegner ofte Morgedal i Telemark for å være den moderne skisportens vugge.

Historisk sett har konseptet med ski på beina vært en nødvendighet for å komme seg gjennom snødekt terreng på vinterstid, og ikke bare i Norge. De eldste skiene som er funnet er 8000 år gamle, og ble funnet i Russland. I Norge har man funnet ski som er rundt 5200 år gamle. Likevel vet man fra helleristninger at ski har vært brukt her til lands i tusener av år, og det er allment akseptert at ski som fenomen er noe skandinavisk, og også særlig norsk. Selve ordet ski stammer fra det gammelnorske, eller norrøne, ordet skíða, som igjen betyr et kløyvd trestykke til å gå eller gli på snø med, ordet er videre adoptert til andre språk, som engelsk og fransk.

I tillegg til funn av gamle ski, og nedtegnelser i helleristninger, så kan også Snorre Sturlason fortelle om skigåing her til lands. I gammel norrøn mytologi fantes det også egne guder for skigåing, skiguden Ull og skigudinnen Skade. Også i norsk kongshistorie er ski involvert; i historien om Håkon Håkonsson og Inga fra Varteig ble kongssønnen Håkon brakt i sikkerhet over fjellet ved hjelp av Birkebeinerne på ski.

Først på 1700-tallet ble skiløping en del av den allmenne «aktivitets-mote», og på 1800-tallet ble det arrangert skirenn og turskiløpingen økte. Også fjellskiløping tiltok, og i 1880-årene ble det arrangert turer gjennom blant annet Jotunheimen. Populariteten til skiløpingen økte også betraktelig takket være menn som Fridtjof Nansen, Karl Roll og Laurentius Urdahl. Særlig Nansen vekket en interesse for ski internasjonalt, med sin krysning av Grønlands innlandsis og med forsøket på å nå Nordpolen.